Klientiem

SIA “Lielupes Industriālais Parks” perspektīvā nodrošinās modernu infrastruktūru, profesionālu parka apsaimniekošanu, uzglabāšanas (slēgtas noliktavas, graudu silosus) un kravu pārkraušanas un termināla infrastruktūras uzturēšanas pakalpojumus. SIA "Lielupes Industriālais Parks" piederošās būves atrodas bijušajā AS "Jelgavas būvmateriālu kombināts" teritorijā.

Šī ir vienīgā rūpnieciskā zona Jelgavas pilsētā, kura ir savienota ar dzelzceļa maģistrālo tīklu un tajā vēsturiski ir izveidota tauvošanās iespēja ūdens transportam. Ņemot vērā vēsturisko apbūvi un tās potenciālās attīstības iespējas Jelgavas pilsētas pašvaldība 2018.gadā ir uzsākusi infrastruktūras attīstības projektus, kuri tiks realizēti 2 kārtās:

Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotie infrastruktūras attīstības projekti no 2018.gadam līdz 2019. gadam:

1. Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā 1. kārta:
Īstenošanas gads: 2018.-2019.
Finansējuma apjoms:7 205 551 EUR
Projekta galvenās aktivitātes: Neretas, Prohorova un Garozas ielu pārbūve un inženierkomunikāciju pieslēgumu izbūve, Lielupes upes krasta nostiprināšana

2. Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā, 2.kārta:
Īstenošanas gads: 2019.
Finansējuma apjoms: 1 162 156 EUR
Projekta galvenās aktivitātes: Neretas un Garozas savienojošās ielas un inženierkomunikāciju pieslēgumu izbūve.

Plašakā informācija par Jelgavas pilsētas pašvaldības attīstības projektiem pieejama šeit